<div align="center"> <h1>Wewnętrzna Strona Życia</h1> <h3>Ezoteryczna Strona Chrześcijaństwa - wewnętrzne spojrzenie na przesłanie chrześcijaństwa.</h3> <p>modlitwa, Ezoteryczna Strona Chrześciajństwa, chrześcijaństwo, ezoteryka, Jezus, ikony, mudry, reinkarnacja, Chrystus, Biblia, apokryfy, agrafa, ewangelia, Ewangelia Tomasza, 5 Ewangelia, Księga Henocha</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.ojceimatki.republika.pl" rel="nofollow">http://www.ojceimatki.republika.pl</a></p> </div>